Foto Aktualnosci

Edukacja przedporodowa dla kobiet

Drodzy pacjenci,

serdecznie zapraszamy na bezpłatną edukację przedporodową dla kobiet w ramach NFZ. Ciężarna ma możliwość spotykać się z położną od 21 tygodnia ciąży w harmonogramie dostosowanym do zaawansowania ciąży.

Miejsce: Przychodnia Rodzinna „Do-Med” ul. Bysławska 84 (1 piętro)

Czas: każdy poniedziałek od godz. 15:30

Prowadząca: położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego mgr Jolanta Mikusek

Zapisy: telefonicznie tel. 22 290 22 90 lub w rejestracji Przychodni

Opis: Edukacja przedporodowa to praktyczne i teoretyczne przygotowanie ciężarnej oraz osoby bliskiej do podejmowania zachowań prozdrowotnych w okresie ciąży, podczas porodu, połogu oraz do rodzicielstwa, kształtowanie właściwych zachowań prozdrowotnych i przygotowanie do sprawowania opieki nad noworodkiem i niemowlęciem.

Czego się dowiesz?

 1. Informacji o okresie prenatalnym ciąży:
  • przebieg ciąży i rozwój dziecka od początku ciąży do porodu;
  • opiekę prenatalną – dostępne formy opieki medycznej i plan opieki przedporodowej;
  • styl życia w okresie ciąży – zasady odżywiania, używki, nałogi oraz ich wpływ na rozwój ciąży i dziecka, aktywność zawodowa, aktywność fizyczna, zachowania i czynności uznawane za niebezpieczne dla kobiet w okresie ciąży;
  • dolegliwości okresu ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi;
  • profilaktykę chorób zakaźnych w okresie okołoporodowym, w tym szczepienia ochronne;
  • problemy psychologiczne i emocjonalne kobiety i jej rodziny w okresie ciąży, porodu i połogu;
  • zagadnienia prawne dotyczące przepisów, standardu, praw pacjenta, opieki medycznej w okresie okołoporodowym, ustawodawstwa rodzinnego, ochrony prawnej ciężarnych, matek.
 2. Informacji o porodzie:
  • przygotowanie do porodu i plan porodu, w tym preferencje i oczekiwania rodzącej;
  • czynniki zwiastujące poród, początek porodu, w tym stany nagłe wymagające szybkiej hospitalizacji;
  • fizjologia porodu, poród aktywny, poród rodzinny;
  • pozycje wykorzystywane w I i II okresie porodu (pozycje wertykalne) i sprzęt pomocny w trakcie porodu;
  • łagodzenie bólu porodowego (niefarmakologiczne i farmakologiczne);
  • kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry”, w tym inicjacja karmienia piersią;
  • cięcie cesarskie – korzyści i zagrożenia dla matki i dziecka, powikłania wczesne i późne po cięciu cesarskim;
  • informowanie o możliwości deponowania tkanek popłodu, w tym krwi pępowinowej, sznura pępowinowego – w celu pozyskania komórek macierzystych.
 3. Informacje o okresie poprodowym (połóg):
  • opiekę w okresie połogu – przebieg połogu, powrót płodności po porodzie oraz psychologiczne aspekty połogu;
  • karmienie piersią i wsparcie w laktacji, w tym rozwiązywanie problemów związanych z laktacją;opiekę nad noworodkiem a następnie nad niemowlęciem, w tym postępowanie z noworodkiem po urodzeniu, działania profilaktyczne wykonywane u noworodka oraz niemowlęcia, pielęgnację dziecka, informacje i zalecenia dla rodziców odnośnie do postępowania z dzieckiem w domu oraz zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w środowisku domowym.
 4. Usłyszysz również o wsparciu społecznym w okresie okołoporodowym, a w szczególności uzyskasz informacje na temat wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego oraz rzeczowego.

Nie czekaj zapisz się już dzisiaj!