Szczepienie Grypa

Nie lekceważ grypy – przyjdź do Przychodni Rodzinnej Do-Med i zaszczep się na grypę

Zapisy na szczepienie w Przychodni Rodzinnej Do -Med 

tel. 22 290-22-90 Punkt szczepień ul. Bysławska 84 lub

tel. 22 290-23-10 Punkt szczepień ul. Przewodowa 32

Przypominamy, że  sezon zachorowań na grypę zaczyna się w październiku, a kończy w kwietniu.

Wirusem grypy łatwo się zakazić. Przenosi się drogą kropelkową, dlatego noszenie maseczek, częste mycie rąk i niedotykanie twarzy, kiedy jesteśmy poza domem, może dodatkowo ograniczać zakażenia.

Grypa:

 • charakteryzuje się nagłym zachorowaniem (wirus szybko się namnaża),
 • pojawia się wysoka gorączka>38.0 C,  kaszel, ból głowy,
 • chory odczuwa bóle mięśniowe,
 • towarzyszy jej ogólne uczucie osłabienia i rozbicia,
 • niekiedy pojawiają się wymioty i łagodna biegunka, u małych dzieci ból brzucha.

Rozpoznanie grypy i odróżnienie jej od przeziębienia nie jest łatwe, należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

W razie podejrzenia grypy koniecznie trzeba zostać w domu i odpoczywać.

Zachorować na grypę może każdy, w szczególności ciężko przechodzą grypę: osoby powyżej 55 roku życia,  dzieci poniżej 5. roku życia, kobiety w ciąży, osoby z nadwagą/otyłością, osoby z przewlekłymi chorobami: serca, płuc, niedoborami odporności (np. zakażenie wirusem HIV), cukrzycą, zastoinową niewydolnością serca.

Grypa mija sama, zwykle po 7 dniach. Jednak czasami mogą pojawić się powikłania, które mogą skutkować hospitalizacją lub nawet śmiercią.

Żeby chronić siebie oraz swoich bliskich przed grypą należy:

 • zaszczepić się
 • często myć ręce
 • kichać w chusteczki lub w zgięcie łokciowe tak, aby nie przenosić wydzieliny na dłonie, którymi często dotykamy twarzy
 • unikać przebywania w zatłoczonych miejscach (szczególnie w czasie nasilenia sezonu grypowego)
 • unikać dotykania oczu, nosa i ust rękami, którymi dotykaliśmy np. klamek, poręczy, pieniędzy
 • pozostać w domu w przypadku objawów choroby.

Co warto wiedzieć o szczepieniu na grypę

Najlepiej zaszczepić się na początku sezonu grypowego, czyli jesienią.

Po podaniu szczepionki odporność rozwija się w ciągu dwóch–trzech tygodni i utrzymuje się 6–12 miesięcy.  Szczepienie przeciwko grypie nie chroni w 100 proc. przed zachorowaniem, ale dzięki niemu, nawet w przypadku wystąpienia choroby, jej przebieg będzie łagodniejszy.

Przez dwa dni po szczepieniu może wystąpić miejscowe zaczerwienienie miejsca wkłucia i ogólne złe samopoczucie, które mijają samoistnie. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia po szczepieniu niezbędny jest kontakt z lekarzem.

Ponieważ wirus grypy szybko się zmienia, co roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest on opracowywany w oparciu o nowe szczepy wirusa, które wywołują grypę w danym sezonie. Dlatego szczepić się należy co roku.

Szczepienie jest dobrowolne, ale zalecane. Zwłaszcza wtedy, jeśli ktoś ma niską odporność lub pracuje z osobami o zaburzonej odporności lub ma kontakt z wieloma osobami w pracy.

Prawo do bezpłatnego szczepienia mają:

 • seniorzy 75+  czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.,
 • pracownicy ochrony zdrowia w tym farmaceuci, pracownicy aptek i diagności laboratoryjni,
 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni,
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne,
 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej,
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Jak się zaszczepić na grypę w Przychodni Rodzinnej Do-Med 

Osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia, nie muszą prosić lekarza
o receptę na szczepionkę. Wystarczy, że zgłoszą się osobiście lub telefonicznie do rejestracji Przychodni Rodzinnej Do-Med celem zapisania się na  szczepienie

Osoby chętne na szczepienie przeciw grypie, które nie są objęte bezpłatnymi szczepieniami  proszone są o kontakt telefoniczny z rejestracją przychodni, aby  umówić się na wizytę do lekarza  po receptę na szczepionkę lub w przypadku wykupionej już szczepionki proszone są o telefoniczne umówienie się na termin szczepienia.

tel. 22 290-22-90  Rejestracja Punkt szczepień ul. Bysławska  84 lub

tel.  22 290-23-10 Rejestracja Punkt szczepień ul. Przewodowa 32

Zgłaszaj się na szczepienie zdrowy, bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki.